ADMINISTRAȚIEINVESTIGAȚIIJUSTIȚIEPOLITICĂRECENTE

Mai avem procurori la Buzău? Dar la DNA Ploiești?

 

Disperat să elimine absolut orice funcționar public valoros, dar neobedient din Primăria Buzău, Toma a apucat-o din nou pe calea infracționalității.

Iulie 2016, la o lună de la instalarea în fotoliul de primar al municipiului Buzău

Anunțul lui Constantin Toma: jumătate dintre funcționarii Primăriei Buzău vor fi disponibilizați.

„Constantin Toma le pregătește o surpriză dureroasă angajaților Primăriei. Aproape jumătate dintre aceștia vor rămâne pe drumuri după ce va fi aprobată noua organigramă a instituției. Anunțul a fost făcut de către nou primar, astăzi, în cadrul unei ședințe de consiliu local.

Primarul Constantin Toma a făcut un anunț șoc în cadrul ședinței extraordinare de astăzi. Aproape jumătate dintre angajații Primăriei vor rămâne fără loc de muncă până la sfârșitul anului. Edilul spune că a conceput o propunere de organigramă care cuprinde un număr de 440 de angajați, adică aproape jumătate din numărul actual al angajaților Primăriei.

Edilul spune că în Primărie vor rămâne cei mai capabili angajați. Se va organiza concurs pentru fiecare birou al Primăriei iar cei mai slabi dintre angajați vor fi cei care vor rămâne pe drumuri. Edilul spune că cei mai mulți dintre cei care vor fi dați afară sunt încadrați la Poliția Locală, însă în Primărie lucrează pe alte posturi.

Se vor face testări iar cei mai slabi angajați vor rămâne fără serviciu. Edilul anunță că va prima criteriul competenței și nu cel de vârstă.

Constantin Toma mai spune că va trimite spre avizare propunerea de organigramă către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. În caz că va fi avizată, organigrama propusă de edil va fi supusă aprobării în Consiliul Local într-o ședință viitoare.” Sursa: stiridebuzau.ro

Noiembrie 2017

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD), cere Guvernului să dea putere primarilor să şi conducă administraţiile în fruntea cărora au fost aleşi şi să desfiinţeze Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Toma spune că Guvernul trebuie să dea putere primarilor să lucreze după propriile organigrame şi să poată dispune măsuri, nu să solicite de fiecare dată acordul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

”Trebuie să ni se dea libertate să putem reduce costurile, puterea primarului să devină reală, să putem lucra după ce organigramă dorim, pentru că astfel putem face nenumărate economii. Nu trebuie să arătăm cu degetul doar către Guvern, ci şi către noi, însă Guvernul trebuie să ne ajute şi să desfiinţeze odată ANFP, să dea posibilitatea primarului să-şi aleagă echipa. Orice faci într-o primărie trebuie să ceri acordul ANFP. Nu e normal, un primar nu are nici o putere în realitate, doar în teorie, un primar e la mâna angajaţilor Primăriei”. Sursa: adevarul.ro

Unul dintre obiectivele principale ale primarului Constantin Toma, încă din prima zi ca șef peste administrația locală buzoiană din Palatul Comunal din Buzău, poate cel mai important, a fost acela de a elimina funcționarii publici neloiali intereselor sale și ale partidului din posturile considerate a fi importante în propria organigramă de jefuire a bugetului local.

Eliminarea sub orice formă, cu orice preț a funcționarilor incomozi, dar profesioniști, fie prin amenințare, fie prin șantaj, fie prin acordarea de calificative slabe din partea camarilei primarului Toma care să-i ofere acestuia oportunitatea de a-i da afară din serviciu ori a-i muta în alte compartimente din primărie, doar pentru ca funcționarii să plece din serviciul public de la Palatul Comunal către alte zări, au constituit acte de abuz în serviciu exercitate de Toma prin interpuși sau chiar el, TOVARĂȘUL NOSTRU TOMA!

Evident, așa cum am mai scris și cu alte ocazii, scopul lui Toma a fost acela de a-i aduce în administrația publică locală pe foștii săi angajați din falimentarul Grup Romet, pe soldații săi credincioși și zeloși.

Simona Săvulescu – director Compania de Apă SA, Dan Cuza – director Urbis-Serv SRL, Rodica Cuza – șef serviciu Primăria Buzău, Elena Ivan – director Piețe, Târguri și Oboare SA, Breaz Mariana – membru CA Urbis-Serv SRL, Gică Toader – director Trans Bus SA, Dumitru Toader – director tehnic-producție Urbis-Serv SRL, Gheorghe Cojocaru – director comercial Urbis-Serv SRL, Cristian Ceaușel – director executiv Primăria Buzău, Lucian Sălcuțan – administrator Compania de Apă SA, Doina Știrbăț – consilier achiziții Primăria Buzău, Cristina Dinu- șef personal Primăria Buzău sunt doar câteva nume de foști angajați ai lui Toma care l-au slujit la Grup Romet, dar în prezent îi execută ordinele plătiți din banii buzoienilor.

Disperat să elimine absolut orice funcționar public valoros, dar neobedient, Toma a apucat-o din nou pe calea infracționalității.

Iulie 2021

Un funcționar public, Director Executiv al Direcției Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Buzău a refuzat să-și însușească câteva documente oficiale cu impact major negativ pentru buzoieni, întocmite de primarul Toma și camarila sa adusă de la Grupul Romet.

Toma i-a cerut Secretarului General al Municipiului Buzău, Pistol Eduard, să comită o nelegalitate: să-l execute pe directorul Tudorache, cel care nu a acceptat să încalce legea la comanda primarului Toma.

În schimb, Pistol i-a propus lui Toma o altă nelegalitate: să-l execute cu mâna sa de primar PSD!

Toma, călcând în picioare Codul Administrativ, s-a apucat să comită nelegalități pe bandă rulantă pentru a demonstra subalternului Pistol că EL poate să execute pe oricine consumă oxigen în Primăria Municipiului Buzău.

În mai puțin de două luni, Primarul Municipiului Buzău a violat de cel puțin cinci ori Codul Administrativ, asta doar pentru a arăta tuturor funcționarilor din Primăria Municipiului Buzău că EL poate, că nu-i pasă de LEGE, iar dacă nu i se execută ordinele, pe alocuri penale, poate distruge orice, chiar și viețile personale ale celor de sub el pe scara ierarhică.

Noutăți bune și proaste în legătură cu dosarul penal deschis pe numele lui Constantin Toma

Faptele lui Toma

În data de 02 iulie 2021 a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Buzău Proiectul de Hotărâre al Consiliului Municipal Local Buzău nr. 126/01.07.2021, privind Regulamentul de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari/locatari din Municipiul Buzău, exercitarea controlului de către compartimentele specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău asupra activității acestora și stabilirea metodologiei de repartizare a consumurilor de energie termică și apă între consumatorii din condominiile din Municipiul Buzău.

Tot în data de 02 iulie 2021 a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Buzău Raportul de specialitate nr. 87.921/02.07.2021, care ar fi fost întocmit de Directorul Executiv al Direcției Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Buzău, Tudorache Mădălin, funcționar public ce își desfășura activitatea în subordinea directă a Secretarului General al Municipiului Buzău. Pistol Eduard.

Față de publicarea Raportului mai sus menționat au fost comunicate mai multe sesizări ale cetățenilor, care au transmis că în Regulamentul propus spre aprobare se fac numeroase trimiteri la acte normative care au fost abrogate, dar și că se au în vedere soluții tehnice și juridice nelegale.

Directorul Tudorache s-a adresat Primarului Municipiului Buzău, Toma Constantin, comunicându-i că deoarece NU dumnealui a întocmit Raportul de specialitate nr. 87.921/02.07.2021 și nu a fost implicat în pregătirea Proiectului de HCL  nr. 126/01.07.2021, NU își însușește Referatul de specialitate și Regulamentul publicate și a solicitat să fie scoase de pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Buzău.

Deoarece nu și-a însușit Regulamentul și Referatul de specialitate nu a fost întocmit de Tudorache, iar reprezentanții Primăriei cărora s-a adresat au rămas impasibili la solicitările sale, directorul s-a îndreptat către Instituția Prefectului – Județul Buzău unde a înregistrat adresa nr. 8030/05.07.2021 prin care a subliniat aceleași aspecte de nelegalitate pe care le adusese anterior la cunoștința primarului Toma Constantin.

În data de 21 iulie 2021, Instituția Prefectului – Județul Buzău a soluționat sesizarea directorului Tudorache, răspunsul fiind acela că „Primăria Municipiului Buzău a retras de pe site și din dezbaterea publică Proiectul de Hotărâre al Consiliului Municipal Local Buzău nr. 126/01.07.2021”.

A doua zi, pe 22 iulie 2022, lui Tudorache i-a fost comunicat un Raport de evaluare ce îl viza, neînregistrat în Primăria Municipiului Buzău, întocmit de primarul Toma Constantin.

Deși era nelegal ca Primarul Municipiului Buzău să-l evalueze pe directorul Tudorache, șeful său direct fiind Secretarul General Pistol Eduard, calificativele (notele) acordate de Toma au fost 2,2 pentru îndeplinirea obiectivelor și nota 1,73 pentru îndeplinirea criteriilor de performanță, rezultând o notă finală a evaluării de 1,96, corespunzătoare calificativului NESATISFĂCĂTOR pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

Pentru anul precedent, 2019, evaluat de Secretarul General de atunci, doamna Toma Elena, directorul Tudorache a primit doar note maxime pentru toate obiectivele și criteriile, deci calificativul FOARTE BINE. Mai mult, prin raportul de evaluare pentru anul 2019 au fost subliniate rezultatele deosebite ale activității sale.

Deși la data de 27 iulie 2021 directorul Tudorache a formulat contestație împotriva Raportului întocmit de Toma, aceasta a fost respinsă prin adresa nr. 104478/02.08.2021.

Directorul Tudorache s-a adresat prin sesizare și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Prin adresa nr. 31811/2021, ANFP că, într-adevăr, calitatea de evaluator a Directorului Executiv al Direcției Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Buzău o are Secretarul General al Municipiului Buzău, Eduard Pistol, iar nu Primarul Municipiului Buzău, Toma Constantin.

Procesul

Directorul Executiv Tudorache Mădălin a intentat proces împotriva Municipiului Buzău, reprezentat de primarul Toma Constantin, solicitând instanței anularea Raportului de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarului public, raport fără număr de înregistrare la nivelul Primăriei Municipiului Buzău, întocmit la data de 22 iulie 2021 de către Primarul Municipiului Buzău, Toma Constantin, și obligarea Primăriei Buzău să efectueze reevaluarea profesională a sa.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Buzău – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal sub nr. 2284/114/2021.

Tudorache a arătat în cererea de chemare în judecată că Raportul nu a fost întocmit și semnat de superiorul ierarhic nemijlocit al său, în speță Secretarul General Pistol, ci de către Primarul Toma, astfel cum constatase anterior și ANFP.

În cuprinsul adresei nr. 104478/02.08.2021 de soluționare a contestației formulate de Tudorache împotriva Raportului de evaluare de către primarul Toma, s-a făcut referirea că prin adresa nr. 79610/18.06.2021, secretarul Pistol, în complicitate cu primarul toma, și-a declinat competența din motive obiective? la adresa petentului.

Secretarul Pistol nu a precizat în adresă care sunt motivele obiective însă, ulterior, în ședința Consiliului Local Municipal din data de 29 iunie 2022, acesta a afirmat că se afla în relații de dușmănie cu Tudorache din cauza faptului că directorul Tudorache a dat niște declarații împotriva sa într-un dosar penal în care secretarul Pistol era acuzat de hărțuire sexuală la adresa unui alt funcționar public, respectiv doamna Preotu Mihaela.

Faptul că un funcționar public este chemat de organele de anchetă penală pentru a da declarații într-un dosar ce privește orice fel de faptă penală săvârșită de șeful său ierarhic nu se circumscrie categoriei „dușmănie”, ci curajul de a înfrunta infractorii și a denunța actele de natură penală săvârșite în Primăria Municipiului Buzău.

„Prin urmare, am considerat ca să înlătur orice dubiu cu privire imparțialitatea mea legată de evaluare să declin acest atribut domnului primar, care poate să evalueze pe oricine și evaluând dumnealui de aceea nu m-a mai contrasemnat nimeni pentru că nu avea cine.” –  SG Pistol Eduard, 29 iunie 2022

Doar că întregul proces de evaluare a performanțelor funcționarilor publici reglementa prin Metodologia – Anexa nr. 6 la OUG nr. 57/2019 nu este statuată instituția declinării competenței, astfel că Raportul de evaluare a directorului Tudorache, întocmit și semnat de primarul Toma Constantin, este nelegal.

Mai mult, conform art. 12 din Metodologie, în concordanță cu art. 11 alin. 2 precitat, raportul de evaluare semnat de evaluator se înaintează contrasemnatarului.

Chiar dacă în cadrul Primăriei Municipiului Buzău nu există o funcție superioară celei de primar, iar evaluarea lui Tudorache s-a realizat chiar de către primarul Toma, iar nu de Secretarul General Pistol, s-a generat un alt motiv de nelegalitate, deoarece Raportul de evaluare nu a fost contrasemnat de către funcționarul responsabil.

Un alt motiv de nelegalitate a actului întocmit și semnat de Toma Constantin a constat în faptul că Raportul de evaluare semnat de contrasemnatar se aprobă de către conducătorul autorității sau instituției publice, pentru funcționarii publici de conducere pentru care nu are calitatea de evaluator, respectiv pentru funcționarii publici de execuție , în situația în care nu există un superior ierarhic.

Raportul de evaluare a lui Tudorache Mădălin trebuia aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice, respectiv a Primarului Municipiului Buzău.

Întrucât nu a fost respectată structura organizatorică a Primăriei Municipiului Buzău, iar evaluarea a fost făcută de Primarul Municipiului Buzău, rezultă că Raportul este nelegal, lipsind aprobarea acestuia de către persoana căreia îi revine această sarcină.

O altă nelegalitate săvârșită de primarul Toma Constantin a constat în încălcarea art. 14 din Metodologie care la alin (1) spune că Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie – 31 martie din anul următor perioadei evaluate, pentru toți funcționarii publici care au desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se poate realiza și ulterior perioadei cuprinse între 1 ianuarie – 31 martie din anul următor perioadei evaluate, în situația în care raportul de serviciu al funcționarului public este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare.

Contrar imperativului reglementat de textul Metodologiei, Raportul de evaluare a lui Tudorache a fost întocmit la data de 22 iulie 2021 pentru anul calendaristic 2020, fără ca în raportul său de serviciu să fi existat nicio cauză de suspendare pe parcursul perioadei de evaluare, nici în privința sa, nici în privința evaluatorului.

Rezultă clar că Raportul de evaluare este nelegal, fiind întocmit după expirarea perioadei de evaluare legale de evaluare.

Ultima nelegalitate comisă de primarul Toma Constantin, prin complicitatea secretarului Pistol, a fost aceea de a nu-l fi convocat pe directorul Tudorache la interviu așa cum prevede art. 17 din Metodologie.

Una dintre etapele prevăzute de lege pentru Evaluarea performanțelor individuale profesionale este cea a interviului. “Interviul este o discuție între evaluator și funcționarul public evaluat în cadrul căreia se aduce la cunoștința funcționarului public evaluat conținutul raportului de evaluare, se discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea și datarea raportului, de către evaluator și de către funcționarul public evaluat.

Concluzia: Toma nu l-a convocat pe Tudorache la interviu, în calitatea de evaluator pe care primarul și-a asumat-o nelegal!

Decizia Tribunalului Buzău din 22 martie 2022

“Dispune anularea Raportului de evaluare a performanțelor individuale prin care Tudorache Mădălin a fost evaluat și i s-a stabilit calificativul NESATISFĂCĂTOR. Obligă pârâtul (Municipiul Buzău, prin Primar n.r.) să achite reclamantului Tudorache Mădălin suma de 1000 de lei, cheltuieli de judecată”. (Hotarâre nr. 140/2022 din data 22.02.2022)

În data de 12 aprilie 2022, Municipiul Buzău, prin Primar a declarant recurs la Curtea de Apel Ploiești. Instanța superioară.

Prin Hotărârea nr. 777/2022 din 14 iunie 2022, Curtea a respins ca nefondat recursul lui Toma Constantin. Odată cu pierderea recursului, primarul Toma și Municipiul Buzău au fost obligați la plata către directorul Tudorache a sumei de 4000 de lei, cheltuieli de judecată. Definitivă.

Din banii buzoienior, bineînțeles! Toate mofturile și prostiile lui Toma sunt plătite din banii buzoienilor! Inclusiv deplasările peste hotare! Dar despre vacanțele lui Toma pe banii buzoienilor vom povesti cu altă ocazie.

Mai avem procurori la Buzău? Dar la DNA Ploiești?

Dacă ți-a plăcut acest articol înseamnă că îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din județul Buzău și cum te afectează asta, poți dona aici!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!