ADMINISTRAȚIEINVESTIGAȚIIPOLITICĂRECENTE

Averea lui Toma de la Țintești – Conacul GAROFLID

 

„Avantajul mare e că orașul Buzău își va procura astfel teren pentru dezvoltare. Avem acum o mare problemă, Primăria Buzău nu mai are terenuri” – 12 mai 2021

„N-am niciun interes personal, nu-i nicio șmecherie la mijloc așa cum spun unii. Avantajul este al orașului Buzău, pentru că face rost de terenuri pentru dezvoltare” – 13 mai 2021

„Dacă există cineva care se îndoiește de asta, se poate interesa la cadastru, la Primăria Țintești. Chiar îi rog s-o facă și să spună adevărul. Nu am absolut niciun interes personal în asta, interesul este al orașului Buzău, care are posibilitatea de a-și extinde astfel Zona Industrială, mai ales că pe aici va trece viitoarea autostradă” – 14 mai 2021

„E normal ca oamenii să întrebe, pot exista suspiciuni, mai ales că eu sunt originar de acolo. Dar, adevărul este că nu am nici măcar un metru pătrat de pământ în Țintești” – 15 mai 2021

 

În 14 iulie 2021 am făcut două solicitări de informații către Primăria Buzău și Primăria Țintești. Am cerut să mi se comunice care este totalul suprafețelor de teren liber de construcții aflate în proprietatea publică și privată ale celor două UAT-uri. Primarul comunei Țintești nu a răspuns solicitării, însă pe surse am aflat că UAT Țintești deține în proprietate publică și privată doar 485 de hectare de teren.

Primarul Toma Constantin a răspuns chiar azi, însă răspunsul său este halucinant: Lucrarea de cadastrare a terenurilor proprietate publică și privată a Municipiului Buzău nu este finalizată, drept urmare nu deținem informațiile solicitate.

Constantin Garoflid – Scurtă istorie

Constantin Garoflid (1872 – 1943) a fost un om politic român care a îndeplinit de patru ori funcția de Ministru al Agriculturii și Domeniilor. A fost primul președinte al Academiei de Agricultură din România, precum și al Sindicatelor Agricole dar și președinte al Institutului de Cercetări Agronomice. S-a născut la Cândești, județul Buzău. După absolvirea liceului la Ploiești, Constantin Garoflid a plecat timp de șase ani la Paris pentru a studia medicina, dar și economie politică. În timpul petrecut în capitala Franței a aprofundat literatura, arta și științele sociale.

A făcut parte din grupul socialist de la 1890-1895 unde a activat alături de Al. Gh. Radovici, Dragomir Hurmuzescu, Constantin Diamandi, Emil Racoviță, Dumitru Stoicescu și alții.

În anul 1895, ca medic de Interne, a luat parte la combaterea epidemiei de holeră la Paris pentru care a fost decorat de statul francez.

În anul 1896 s-a reîntors în țară, tatăl său, Alecu Garoflid decedând pe neașteptate. După ce a împărțit cu sora sa averea moștenită, Constantin Garoflid a rămas cu moșiile de la Smeeni și Țintești, acestea totalizând aproape 3000 de hectare de teren arabil și păduri.

După decesul survenit în 1943, averea a fost moștenită de fiul său Alexandru Radu “Duțel” Garoflid care nu a fost la fel de priceput în ale agriculturii precum tatăl său. Întreaga avere a fost naționalizată de comuniști, după Răscoala de la 1989 ajungând în proprietatea SC Romagribuz – Verguleasa SA Buzău.

Din mariajul lui Alexandru Radu “Duțel” Garoflid cu Ana-Irina Garoflid (fostă Hariton) au rezultat două fete:

  1. Elena Garoflid, căsătorită ulterior cu Cornel Ionescu-Șișesti, fratele celebrului Gheorghe Ionescu- Șișesti, cea mai însemnată personalitate a agronomiei româneşti, Academia de Științe Agricole și Silvice purtându-i numele.
  2. Sanda Garoflid, căsătorită cu Dinu Seni, ulterior cu Ion Oprescu.

Domiciliată în Elveția, în anul 1997 Sanda Oprescu (Garoflid) revine în România pentru a revendica terenurile și clădirile ce au aparținut familiei sale, inclusiv Conacul Garoflid, astăzi monument istoric categoria B (înregistrat BZ-II-m-B-02486) edificat la sfârșitul secolului XIX.

„Am câștigat un proces la Curtea de Apel Ploiești, prin care se dispune restituirea în natură a clădirilor agricole de pe pământul proprietatea mea aflate actualmente încă în posesia SC Romagribuz – Verguleasa SA Buzău. Clădirile de care vă amintesc au fost construite de bunicul meu Constantin Garoflid (fost ministru al agriculturii) și care în momentul de față sunt într-o stare de degradare maximă nefiind folosite de foarte mulți ani. Neținând cont de legile în vigoare, SC Romagribuz – Verguleasa SA Buzău a făcut totuși recurs la Decizia nr. 886 din 20 iunie 2005, dată de Curtea de Apel Ploiești.”Sanda Oprescu

După numeroase demersuri susținute la Ministerul Agriculturii, câteva procese caștigate la Tribunalul Buzău și Curtea de Apel Ploiești, dar numai după obținerea unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Sanda Oprescu a obținut ceea ce îi aparținea de drept la Țintești: aproximativ 50 de hectare de teren arabil și Conacul Garoflid.

Printre avocații care au pus umărul la câștigarea procesului de la Tribunalul Buzău s-a numărat și Lucian Sălcuțan, cumătrul lui Constantin Toma, primarul municipiului Buzău.

„Pe atunci (1936-1938 n.r.), un medic veterinar, zootehnician priceput, vine la Tăbărăști, să aleagă din crescătoria mea, vieri mangalița, pentru camerele agricole. Nu creșteam decât această rasă și combătusem politica oficială care îndemna răspândirea york-ului mare în câmpie, chiar la țărani.” Agricultura Veche – Constantin Garoflid, București, 1943.

Agricultura Veche este una dintre cărțile scrise de ministrul Constantin Garoflid, poate cea mai importantă, carte ce a revoluționat agricultura românească de după cel de-al doilea război mondial. Cartea poate fi găsită spre lectură aici https://smeeni.com/wp-content/uploads/2019/04/Agricultura-veche-Garoflid.pdf

Constantin Toma – Legenda agriculturii buzoiene

În plin declin al colosului industrial-agricol creat de Toma, acesta a continuat să împrumute bani de la bănci, dar îi investea în proprietăți imobiliare extrem de scumpe, pe numele altor persoane, fie că erau fiicele sale, fie cumetri, veri sau nepoți.

Constantin Toma a cerut insolvența a trei dintre cele opt societăți membre ale Grupului Romet. La începutul luni februarie 2013, Tribunalul Buzău a dispus deschiderea procedurii de insolvență pentru trei firme din cadrul holdingului Grup Romet – SC Aromet SA, SC Grup Romet SA și SC Romtem SRL, societăți care la sfârșitul anului anterior înregistrau datorii cumulate de peste 75 de milioane de euro. Toma a invocat atunci lipsa de lichidități și blocajul fondurilor europene.

Agricultura Veche este și numele unei societăți comerciale fostă SA, azi SRL, cu sediul în comuna Țintești, județul Buzău. În prezent, în acte, firma are doi asociați, pe MANOLESCU ELENA-GEORGETA (reprezentant și administrator special la mai multe societăți falimentare ale primarului Constantin Toma) și STROE FLORIN, însă fondatorii societății comerciale au fost avocatul și cumătrul Sălcuțan Alexandru-Lucian și Stoian Sorin.

SC Agricultura Veche SA a fost înființatăla data de 07.04.2011, în urma vărsării aportuluide capital în valoare de 69.000,00 RON, echivalând cu 69 părţi sociale, reprezentând 60 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 60 % (Sălcuțan Alexandru-Lucian) și  46.000,00 RON, echivalând cu 46 părţi sociale, reprezentând 40 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 40 % (Stoian Sorin).

115 acţiuni la purtător în valoare nominală de 1.000 lei fiecare

Acţiunile la purtător sunt acele acţiuni în care elementele de identificare ale titularului nu sunt menţionate în titlu. Aşadar, titularul acţiunii este posesorul acesteia, prin urmare deţine drepturile aferente acţiunii, dreptul de proprietate putând fi transmis prin simpla înstrăinare a titlului, după cum prevede legea 3/1990 a societăţilor comerciale.

Legea 129/2019 este legea privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului obligă societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni înregistrate în Registrul Comerţului să facă conversia acţiunilor la purtător în acţiuni nominative şi să depună actul constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerţului. Neîndeplinirea obligaţiei de conversie atrage dizolvarea companiei.

După numai cinci luni, prin Hotărârea nr. 2 din data de 21.09.2011 a adunării generale extraordinare a acţionarilor SC Agricultura Veche SA, în calitate de administrator unic, Sălcuțan Alexandru-Lucian a fost împuternicit să reprezinte societatea şi să semneze în numele acesteia actele necesare pentru achiziţionarea de către societate a unui ansamblu de construcţii categoria „Monument” sub denumirea actuală „CONACUL GAROFLID”, denumire anterioară „FERMĂ ROMAGRIBUZ Buzău”, denumire originară „CONAC”, clasificat în grupa B – monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, nominalizat în lista documentelor istorice pe anul 2010 a judeţului Buzău, la poziţia 793, cu codul BZ – II – m – B- 1. 02486, categoria de arhitectură CONAC, tipul de folosinţă CONAC BOIERESC, situat în localitatea Ţinteşti, punctul „La Fermă, tarlaua 49, parcela 482 – conform Planului de amplasament, judeţul Buzău, înscris în Cartea Funciară nr. 1503 a localităţii Ţinteşti, alcătuit din: C1 – cramă, în suprafaţă construită la sol de 824 m.p., suprafaţă desfăşurată 1.705 m.p., C2 – sediu, în suprafaţă construită la sol de 199 m.p., suprafaţă desfăşurată 324 m.p., C3 – grajd, în suprafaţă construită la sol de 152 m.p., suprafaţă desfăşurată 152 m. p., C4 – magazie, în suprafaţă construită la sol de 544 m.p., suprafaţă desfăşurată 902 m.p., C5 – cantină, în suprafaţă construită la sol de 497 m.p., suprafaţă desfăşurată 497 m.p., C6 – cuptor (beci), în suprafaţă construită la sol de 70 m.p., suprafaţă desfăşurată 70 m.p., C7 – magazie, în suprafaţă construită la sol de 43 m.p., suprafaţă desfăşurată 43 m.p., C8 – grajd, în suprafaţă construită la sol de 346 m.p., suprafaţă desfăşurată 346 m.p., proprietatea doamnei Oprescu Sanda, ce a fost dobândită prin restituire în natură în condiţiile Legii nr. 10/2001, aşa cum rezultă din Decizia nr. 886 din 20.06.2005, rămasă definitivă şi irevocabilă, pronunţată în Dosarul nr. 7324/2004 de Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Civilă, la preţul de 200.000 euro (douăsutemii-euro).

2011.3818

 

După cum prea bine ați remarcat, Sălcuțan Alexandru-Lucian apare în două ipostaze, cea de avocat care obține averea moștenitoarei lui Constantin Garoflid, apoi în cea de cumpărător al acestei averi.

Am stat de vorbă cu avocatul Sălcuțan pentru a înțelege mai bine care a fost schema de joc. Mi-a răspuns că nu își mai aduce aminte foarte bine cum au decurs lucrurile. La întrebarea dacă firma îi aparține lui Toma, avocatul a răspuns că acțiunile la purtător nu erau foarte stabile, astfel că oricine putea fi proprietarul firmei.

L-am mai întrebat pe avocat dacă își aduce aminte cărei persoane i-a plasat acțiunile la purtător pe care le-a deținut, însă dumnealui mi-a adus la cunoștință că în 2012 avut un accident, acesta fiind motivul pentru care nu își mai aduce aminte.

Toma și Iliescu

De-a lungul timpului prin această societate comercială fostă SA, ulterior devenită SRL, au trecut în calitate de asociați, cenzori, auditori financiari mai multe persoane pe care le-am regăsit în alte firme pe care Constantin Toma le-a controlat, acum falimentare. Breaz Mariana, Necula Ion, Drăgulin Florin Radu Manole, Oprea Niculina-Elena (sora lui Toma), Bălănescu Lucica, Tuzu Gheorghe și alții.

Drăgulin Florin este vicepreședinte USRPLUS Buzău și, începând de azi, directorul cancelariei perfectului Iordache “Păpușel“ Silviu. Drăgulin a fost angajat timp de 13 ani, până în ianuarie 2021 la firma lui Oprea Niculina-Elena, sora lui Constantin Toma. Inițial, firma s-a numit SC Rouaverde SRL și i-a avut ca asociați pe Tuzu Gheorghe și Toma Alexandru, un văr de-ai primarului municipiului Buzău.

Drăgulin și Perfectul

Începând cu luna februarie 2019, Drăgulin a înființat propria firmă, SC Pro Euromedia SRL, cu sediul în str. Victoriei, nr. 17, adică la adresa unde își are sediul SC Activ Expert Consultanță și Servicii SA.

Pe surse din USRPLUS înțeleg că Drăgulin este un mare contestatar al primarului Toma și al unirii Buzăului cu Ținteștiul, însă nimic nu l-a împiedicat până acum să denunțe în interiorul USRPLUS deținerea de către familia Toma de terenuri și clădiri importante pe raza UAT Țintești.

De altfel, la conferința de presă organizată de PNL și USRPLUS în data de 16 iulie 2021, conducătorii partidului lui Barna și Cioloș au declarat război lui Toma pe subiectul unirii. După doar trei zile, unul dintre oamenii lui Toma din USRPLUS este numit director de cancelarie al perfectului.

Drăgulin Florin

Ferma de porci a lui Toma

La Conacul Garoflid am ajuns aproape întâmplător. Primisem o informație care trebuia verificată, și anume că materialul rezultat în urma decopertării străzii Transilvaniei, tronsonul fabrica de bere – ieșirea din Buzău spre Vernești, ajunge pe drumul care duce la ferma de porci a lui Toma de la Țintești, la “conacul Garofini”.

Informația s-a confirmat. Drumul de aproximativ 2,5 km de la asfalt și până la conac era deja îmbunătățit cu materialul “rașchetat“ de pe Transilvaniei. Lucrările erau în curs, astfel că pe alocuri încă mai existau mormane de deșeu asfaltic.

În luna mai a acestui an l-am întrebat pe primarul comunei Țintești cum a obținut materialul împrăștiat (doar) pe drumul către ferma lui Toma. Mi-a spus că a încheiat un contract cu Strabag, firma care s-a ocupat de lucrările de pe Transilvaniei. În urmă cu 13 zile am formulat o cerere în baza Legii 544/2001 prin care am solicitat contractul respectiv. Primarul Stoica Aurel nu a dat curs solicitării.

Nici nu a fost dificil să găsesc acel drum. Primul ținteștean pe care l-am întrebat de ferma de porci a lui Toma mi-a indicat cu precizie de Waze care este direcția.

“Și Toma? Asta-i ferma lui Toma, primarul de la Buzău. Ăsta câtă avere are? Are destulă! Toma e om de 500 de milioane pe lună, iar la amărâții ăia (n.r. lucrătorii de la fermă)le dă 14 milioane, zi și noapte.

Când a înființat ferma era bătaie pe porcii aștia. Numa boieri de-știa, numa’ polițiști, numa’ procurori, numa’ judecători veneau… oameni de afaceri… se tăiau câte 5-6 porci pe zi, nu făceam față. În al doilea an a vândut porci de un miliard și ceva. Numai un purcel sugar costa 450 de lei. “

Am stat de vorbă cu mai mulți localnici care mi-au povestit fiecare varianta lor despre crescătoria de porci. Decisiv a fost unul mai slobod la gură, probabil unul dintre foștii angajați de la fermă.

Toma deține prin SC Agricultura Veche SRL aproximativ 30 de hectare de teren arabil în jurul Conacului Garoflid. Până să închidă afacerea cu porci din rasa Mangalița, terenurile erau cultivate cu porumb, mazăre, sfeclă și lucernă.

Extras_Informare

 

Ferma de porci din rasa Mangalița fost înființată de Constantin Toma în 2014, cu doi ani înainte de a deveni primarul municipiului Buzău. În același an, Guvernul României a emis Hotărârea Nr. 1179 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

În ultimii 5-6 ani, crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița au beneficiat de subvenții importante, în 2020 valoarea ajungând de 1200 lei/animal.

În data de 03 februarie 2018, cu ocazia vizitei la Buzău, Petre Daea, prietenul său și fost ministru al Agriculturii, l-a dat de gol pe Toma, afirmând la deschiderea magazinului Kaufland Sud, următoarele: Am vazut și un nucleu de porci Mangaliță foarte valoroși, un nucleu pe care putem să ne bizuim.

Toma, recunoscut de slugi ca fiind un mare industriaș și agricultor, nu a fost și nici nu este prea isteț. Pe lângă faptul că a denumit firma care exploatează fostele proprietăți ale lui Constantin Garoflid după numele cărții scrise de acesta Agricultura Veche, și-a așezat și soția, Toma Rodica, în funcția de Director General al SC Agricultura Veche SRL.

Toma-DA

 

Revenind puțin la moștenitoarea familiei Garoflid, Sanda Oprescu, nu pot să nu remarc faptul că la instanțele de judecată pe la care s-a perindat, a invocat de fiecare data faptul că dorea restituirea imobilelor în natură deoarece inteționa construirea unui cămin-spital,a unei case de bătrâni și a uei unități spitalicești destinată celor aflați la nevoie, destinații cu mult mai benefice pentru locuitorii comunei decât cea data prin privatizare.

Fiind prins la mijloc, am stat de vorbă pe seama retrocedărilor și cu primarul comunei Țintești. Stoica Aurel a declarat că toate pământurile și clădirile au fost vândute de boieroaică către diverse persoane, nicidecum lui Constantin Toma.

Pentru ca “afacerea Garoflid” să primescă susținere pe toate planurile și să mergă ca unsă, Constantin Toma a dat comandă familiei de scriitori Gâlmeanu Raul și Nicoleta pentru două cărți: ȚINTEȘTI – Rouă de Bărăgan – Monografie (nicio legatură cu firma Rouaverde) și CONSTANTIN GAROFLID – Restituiri, costurile celor două apariții publicistice fiind suportate de primarul Buzăului.

Astfel, “lucrarea” ce s-a dorit a fi o monografie complexă a sfârșit undeva la puțin peste 200 de pagini, din care mai bine de o treime au fost umplute de nume ale asistenților medicali, ai șefilor de post, ale moașelor, ale preoților, medicilor și tehnicienilor veterinari din anul 2003, poze dubioase și cuvântul de încheiere al lui Toma.

Ca fapt divers, cartea SMEENI – Perlă a Bărăganului Repere monografice scrisă de Valeriu Nicolescu și Ilie Mateeescu conține peste 600 de pagini

Lui Toma i-au fost dedicate aproximativ cinci pagini de elogii grețoase, poze cu Ion Iliescu și realizări niciodată înfăptuite, iar aici mă refer la pasajul în care Gâlmeanca scrie că Toma a produs tractoare Landini la Țintești, instalații de irigat împreună cu firma Lindsay din SUA și mașini agricole după proiecte proprii împreună cu firma Nardi din Italia.

În realitate Toma n-a produs nimic din toate cele enumerate mai sus, elocvent fiind cazul Landini. Toma nu a făcut nimic altceva decât să încerce să monteze cabine pe tractoarele Landini importate din Italia.

A doua “lucrare” apărută în 2010 – CONSTANTIN GAROFLID – Restituiri este o copie aproape fidelă și în întregime a cărții scrise de Garoflid, pe alocuri presărată cu câteva documente obținute de la Arhiva Națională, însă prea puțin în comparație cu fondul ce se regăsește la instituția mai sus amintită.

În 2020, un tronson de stradă de 300 de metri din Municipiul Buzău a primit numele lui Constantin Garoflid.

 

„Dacă există cineva care se îndoiește de asta, se poate interesa la cadastru, la Primăria Țintești. Chiar îi rog s-o facă și să spună adevărul. Nu am absolut niciun interes personal în asta, interesul este al orașului Buzău, care are posibilitatea de a-și extinde astfel Zona Industrială, mai ales că pe aici va trece viitoarea autostradă” – 14 mai 2021, Toma Constantin, primarul Municipiului Buzău

Vrednic este domnul Toma?

 

Dacă ți-a plăcut acest articol înseamnă că îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din județul Buzău și cum te afectează asta, poți dona aici!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!