ADMINISTRAȚIEEconomieINVESTIGAȚIIJUSTIȚIERECENTE

DOCUMENTUL CARE ÎL ÎNGROAPĂ PE TOMA! E SEMNAT CHIAR DE PRIMAR!

 

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL

„Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău” COD SMIS 128607 Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

R E F E R A T PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

„Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău” COD SMIS 128607

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1

Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de judet prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

  Având în vedere Documentele strategice Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Buzau 2016-2030, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău prin HCL nr. 102/28 aprilie 2017 și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Buzău 2016-2023 aprobată prin HCL 183/30 iunie 2017, a Documentului Justificativ al Autorității Urbane a Municipiului Buzău, avizat de Autoritatea de Management (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltarii Urbane Durabile – Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău a depus spre finațare proiectele avizate ca prioritare.

  Zonele de interventie ale proiectului sunt:

Bulevardul Unirii, de la limita adminstrativă a municipiului Buzău și își desfasoară traseul până la intersecția cu bulevardul Mareșal Averescu pe o lungime de 3451 m;

Bulevardul Industriei delimitat de sensul giratoriu de la intersecția cu Șoseaua Bucuresti (fosta Spataru) și piciorul rampei pasajului peste calea ferata Buzău-Braila avand o lungime de 2700 m;

Strada Transilvaniei cuprins între intersecțiile cu Str. Cărămidari și bulevardul Unirii avand o lungime de 2316 m.

321-Hot.-Aprobare-Reabilitare-infrastructură-rutieră-inclusiv-piste-pentru-bicicliști

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv realizarea de benzi dedicate pentru transportul public, realizarea de piste pentru bicicliști și reabilitarea trotuarelor, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău. Se urmareste, în principal, reducerea emisiilor GES și promovarea mobilității urbane durabile prin realizarea de investiții cu caracter integrat în infrastructura de transport public urban și în infrastructura specifică deplasărilor cu bicicleta și pietonale, în vederea asigurării circulației libere și în condiții de siguranță a persoanelor, cu protejarea mediului înconjurător, elemente cruciale pentru calitatea vieții cetățenilor din Municipiul Buzău. Astfel, se are în vedere îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței şi a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport.

Valoarea totală a proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău” COD SMIS 128607, este de 88.301.334,92 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie în proiect de 0 (zero) lei, reprezenta achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, iar contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.766.026,70 lei reprezenta cofinanțarea proiectului din partea UAT Municipiul Buzau.

În vederea depunerii documentelor la faza de precontractare conform Ghidului Solicitantului este necesară aprobarea proiectului și a contribuției UAT Municipiul Buzău la implementarea obiectivului de investiții, anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în forma şi conţinutul prezentat.

Semnează,

P R I M A R, Constantin Toma
Dacă ți-a plăcut acest articol înseamnă că îți pasă. Dacă vrei să afli și mai multe despre corupția din județul Buzău și cum te afectează asta, poți dona aici!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!